בניין לשימור
בניין לשימור
בניין מגורים
מגדלי מגורים - אשקלון
בית משפ' קצרנשטיין - מבט לבריכה
בית משפ' קצרנשטיין - מבט מהרחוב
כפות חצור
אוניברסיטה בנגב
אוניברסיטה בנגב - רחבה מרכזית
בית פרטי
בין ערביים
מגדל משרדים
בית פרטי
בניין מגורים - אשקלון
לילה בג'קוזי
Shakarov
בניין מגורים
Rot Tower
© כל הזכויות שמורות ל Studio TLAT